Skip to main content

Accés a l’Habitatge Garantit: Guia Detallada dels Avals ICO del 20% per a Comprar el teu Primer Habitatge!

Bona notícia per a aquells que busquen donar el pas cap a l’adquisició d’un habitatge propi! El govern ha aprovat recentment un programa d’avals ICO que facilita l’entrada a l’habitatge per a aquells amb rendes anuals de fins a 37.800 euros. Aquest recolzament per a l’entrada és una oportunitat sense precedents per a aquells que busquen estabilitat i seguretat en el mercat immobiliari.

L’ICO avalarà fins al 20% de l’import del crèdit, llevat que l’habitatge adquirit disposi d’una qualificació energètica D o superior, cas en què es podrà avalar fins al 25% d’aquest import.

La garantia d’aquest aval serà de 10 anys, el mateix temps pel qual, almenys, aquest habitatge ha de ser l’habitual i permanent per a la persona que sol·liciti l’aval.

Aquí tens una guia sobre com aprofitar aquest benefici:

Qui Pot Sol·licitar-ho?

Per accedir a aquest aval del 20% per a l’entrada de l’habitatge, és necessari complir amb certs requisits:

 • Ser jove menor de 35 anys o ser família amb menors a càrrec al moment de la compra.
 • Residir a Espanya i comptar amb DNI o NIE i haver-ho fet durant els darrers dos anys ininterrompudament.
 • Tenir uns ingressos de menys de 37.800 euros bruts anuals per persona.
 • Els ingressos poden assolir els 75.600 euros si la compra és entre dues persones.
 • Els ingressos de les famílies poden ser un 0,3% més de l’IPREM per fill (2.520€ bruts anuals) = 78.120€ bruts anuals per 1 fill.
 • Els ingressos famílies monoparentals poden ser un 70% més de l’IPREM (5.580€ bruts anuals) = 43.680€ bruts anuals per 1 fill.
 • No tenir un habitatge en propietat. No obstant això, amb excepció a l’anterior, sí que s’hi podran acollir els qui complint els requisits concorrin en algunes d’aquestes dues circumstàncies:
  • La primera és quan el dret de propietat recaigui sobre una part alíquota de l’habitatge i aquest s’hagi obtingut per herència o transmissió mortis causa sense testament.
  • La segona, per a aquelles persones que, sent titulars d’un habitatge, n’acreditin la no disponibilitat per causa de separació o divorci, per qualsevol altra causa aliena a la seva voluntat, o quan l’habitatge resulti inaccessible per raó de discapacitat del titular o de les persones que formen part de la unitat de convivència.
 • Utilitzar l’habitatge que es compra per a habitatge habitual. No obstant, es  podrà destinar a lloguer al fet que concorrin circumstàncies que exigeixin el canvi d’habitatge, com ara celebració de matrimoni, separació matrimonial, trasllat laboral o obtenció d’una ocupació més avantatjosa, entre altres.
 • No tenir un patrimoni superior als 100.000 euros.

Com Sol·licitar-ho?

El procés per sol·licitar aquest aval ICO és bastant senzill, però és important seguir aquests passos per assegurar una sol·licitud exitosa:

 1. Consulta amb la teva Entitat Bancària: El primer que has de fer és contactar amb la teva entitat bancària de confiança per veure si és un dels bancs adherits. Ells et proporcionaran tota la informació necessària sobre com aplicar per al préstec hipotecari recolzat per l’aval ICO. Pots obtenir més informació sobre el programa al lloc web oficial de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO).
 2. Reuneix la Documentació Necessària: Això pot incloure el teu historial creditici, comprovants d’ingressos, declaració d’impostos i qualsevol altre document que el banc requereixi.
 3. Completa la Sol·licitud: Una vegada que tinguis tota la documentació necessària, completa la sol·licitud de préstec hipotecari, indicant que estàs interessat en l’aval ICO del 20% per a l’entrada de l’habitatge.
 4. Espera l’Aprovació: Una vegada presentada la sol·licitud, el banc procedirà a avaluar la teva situació financera i determinar si compleixes amb els requisits per al préstec hipotecari recolzat per l’aval ICO.
 5. Signa el Contracte: Si la teva sol·licitud és aprovada, el següent pas és la signatura del contracte de préstec hipotecari. Assegura’t de revisar detingudament tots els termes i condicions abans de signar.
 6. Gaudeix del teu Nou Habitatge: Felicitats! Amb l’aval ICO del 20% per a l’entrada de l’habitatge, has fet un pas important cap a l’adquisició de la teva propia llar. Gaudeix d’aquesta nova etapa a la teva vida.

Quan es pot Sol·licitar?

Estarà disponible fins al 31 de desembre de 2025. No obstant això, el Govern ha determinat que es podrà concedir una pròrroga de dos anys, depenent de quines siguin les circumstàncies econòmiques, perquè els joves de menys de 35 anys o amb menors a càrrec puguin seguir gaudint d’aquesta ajuda.

Quin Tipus d’Habitatge puc Comprar i Avalar?

S’establirà un límit màxim de preu de venda o taxació de l’habitatge, en funció de l’àmbit territorial, podent ser modificat per acord de la comissió de seguiment que es crearà a aquest efecte.

Una altra dada a tenir present és que l’ICO avalarà el 20% del menor valor resultant de la taxació bancària o de la compravenda. Per exemple, si adquirim un immoble per 200.000 Euros però el valor de la taxació bancària ha estat de 180.000 Euros, l’Aval ICO es calcularà sobre l’import de la taxació.

És important consultar amb professionals financers i experts immobiliaris per comprendre completament les excepcions i requisits específics que poden aplicar a la teva situació individual.

Per a més informació sobre el programa d’avals ICO, pots visitar el lloc web oficial de l’Institut de Crèdit Oficial (ICO) a enllaç oficial de l’ICO.

No deixis passar aquesta oportunitat única de fer realitat el teu somni de tenir un habitatge propi!

El nostre equip està aquí per ajudar-te a trobar la teva llar ideal. Vols que t’acompanyem en aquest procés?

>> Veure tots els immobles disponibles <<

Artículos publicados

D’Antigues Fàbriques a Espais Habitables: Els Secrets de l’Estil Industrial Modern.

Explora l’estil industrial modern: materials crus, mobles eclèctics i il·luminació única per transformar la teva llar.