Skip to main content

Accessibilitat

La empresa privada llars.net s’ha compromès a fer accessible el seu lloc web, d’acord amb el Reial Decret 1112/2018, de 7 de setembre, sobre accessibilitat dels llocs web i aplicacions per a dispositius mòbils del sector públic.

La present declaració d’accessibilitat s’aplica al lloc web https://llars.net:

Situació de compliment

Aquest lloc web és parcialment conforme amb el RD 1112/2018 a causa de les excepcions i la falta de conformitat dels aspectes que s’indiquen al punt següent.

Contingut no accessible

El contingut que es recull a continuació no és accessible pel següent motiu:

Manca de conformitat amb el RD 1112/2018

Podrien existir documents ofimàtics en PDF i altres formats publicats posteriorment a novembre de 2020 que no compleixin en la seva totalitat els requisits d’accessibilitat. Es poden sol·licitar els documents completament accessibles des del formulari de contacte per formalitzar queixes i consultes.

Podrien existir errors de codi puntuals d’edició en alguna pàgina web. [4.1.1 Processament]

Càrrega desproporcionada

No s’aplica.

El contingut no entra dins de l’àmbit de la legislació aplicable

Podrien existir arxius ofimàtics en PDF o altres formats publicats abans de novembre de 2020 que no compleixin en la seva totalitat tots els requisits d’accessibilitat. Tot i això, s’ha procurat que la majoria d’ells sí que ho compleixin.

Preparació per a la següent declaració d’accessibilitat

La present declaració va ser preparada el 20 de gener de 2023.

El mètode emprat per preparar la declaració ha estat una autoavaluació duta a terme per l’empresa mateixa.

Observacions i dades de contacte:

Podeu realitzar comunicacions sobre requisits d’accessibilitat (article 10.2.a del RD 1112/2018) com, per exemple:

Informar sobre qualsevol possible incompliment per part d’aquest lloc web.
Transmetre altres dificultats d’accés al contingut.
Formular qualsevol altra consulta o suggeriment de millora relativa a l’accessibilitat del lloc web.

a través del correu electrònic d’aquest lloc web o mitjançant el número de telèfon: (+34) 932555166

Podeu presentar:

Queixa relativa al compliment dels requisits del RD 1112/2018 o
Sol·licitud d’Informació accessible relativa a:
Continguts que estan exclosos de l’àmbit d’aplicació del RD 1112/2018 segons l’establert a l’article 3, apartat 4
Continguts que estan exempts del compliment dels requisits d’accessibilitat per imposar una càrrega desproporcionada.

En la Sol·licitud d’informació accessible, cal concretar, amb tota claredat, els fets, raons i petició que permetin constatar que es tracta d’una sol·licitud raonable i legítima.

Les queixes i reclamacions sobre informació accessible es realitzaran a través del correu electrònic anteriorment esmentat.

Contingut opcional

Aquest lloc web està dissenyat per poder canviar la mida del text i el color, així com el fons de la pàgina mitjançant les opcions de configuració estàndard dels navegadors.

Si desitgeu canviar la mida de lletra del text en els principals navegadors gràfics, utilitzeu els següents menús:

Internet Explorer, Mozilla i Firefox: Veure > Mida del text
Opera: Veure > Zoom
Safari: Veure > Fer el text més gran
Chrome: Controla la pàgina actual > Mida del text
Per modificar la mida de tot en la pàgina:
Ctrl + + per augmentar-la
Ctrl – per disminuir-la
Ctrl + 0 restaura la mida original del text
Si el que voleu és anul·lar la fulla d’estils o modificar el color del text, podeu consultar la pàgina How to Change Text Size or Colors de la WAI, que es pot llegir traduïda a l’espanyol en Com canviar la mida del text o colors?